کد های باحال برای بلاگفا
welcom
نگارش در تاريخ جمعه 8 شهريور 1392برچسب:, توسط یوسف

بلاگفاقالب بارسلونا قالب طرفداران تیم بارسااینم کد    <html>
<!--©This Template is Designed by iranage,for:blogfa-->
<!--©This Template design by Aban,Admin Site : http://www.iranage.com/ And Graphist Designer WEB Site -->
<!--©This Template name is Ultera No.025261292170-->
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="fa">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<META NAME="description" CONTENT="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription->">
<META NAME="keywords" CONTENT="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, دانلود ,عکس ,آهنگ ,اس ام اس ,عاشقانه ,آموزش ,فیلم">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="geo.region" CONTENT="IR" />
<meta name="googlebot" content="INDEX, follow" />
<meta name="robots" content="index, follow">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />

<title><-BlogAndPostTitle-></title>

<script  language="javascript">
  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="<-BlogId->";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
      for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
      {
           if (BlogComments[i]==lngPostid)
           intCount=BlogComments[i+1] ;
      }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";
    if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";
    if ( intCount==1)  strResult="1 نظر";
    if ( intCount>1)  strResult=intCount + " نظر" ;
 
  strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;

  document.write ( strResult ) ;
 }
 function OpenLD()
{
  window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}

</script>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js"></script>
<script type='text/javascript'>
/* Dynamic top menu positioning
 *
 */

var num = 480; //number of pixels before modifying styles

$(window).bind('scroll', function() {
    if ($(window).scrollTop() > num) {
        $('.toolbars').addClass('fixed');
    }
    else {
        $('.toolbars').removeClass('fixed');
    }
});

//USE SCROLL WHEEL FOR THIS FIDDLE DEMO

</script>
<style type="text/css">
<!--
body{background-color:#3f2805;font-size:13px}
.container{width:940px;margin-top:30px;text-align:right;line-height:20px}
.right{float:right;width:230px;margin-top:10px;color:#DAE8EB;font-size:11px;margin-left:5px}
.headerouter{
    background-image:url(http://www.themes.iranage.com/barca/header.jpg);
    background-repeat:no-repeat;
    border-top: 0px solid #000;
    border-right: 0px solid #000;
    border-bottom: 5px solid #000;
    border-left: 0px solid #000;
    height:440px;
    margin-bottom: 5px;
}
.bdp{
    height:10px;
    margin-right:-10px;
    margin-left:-1px;
    margin-top: -2px;
}
.title{font-family:tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:17px;font-weight:600;text-align:center;text-shadow:0 2px 0 #333;padding:15px}
.toolbars{
    letter-spacing:1px;
    background-repeat:no-repeat;
    background-position:right top;
    color:#F0F5F7;
    padding-right:0;
    font-size:11px;
    background-color:#5B3E12;
    margin-top:0;
    margin-right:0;
    position:absolute;
    border-top-width: 2px;
    border-right-width: 0px;
    border-bottom-width: 0px;
    border-left-width: 0px;
    border-top-style: solid;
    border-right-style: solid;
    border-bottom-style: solid;
    border-left-style: solid;
    border-top-color: #FFFFFF;
    border-right-color: #FFFFFF;
    border-bottom-color: #FFFFFF;
    border-left-color: #FFFFFF;
}
.fixed{position:fixed;top:0}
#main{
    border-top:0 solid #265361;
    border-right:1px solid #265361;
    border-bottom:0 solid #265361;
    border-left:1px solid #265361;
    background-color: #FFF;
}
.post{padding:20px}
.datapost{font-size:10px;color:#666;font-weight:400;font-family:tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;padding-right:20px;padding-left:20px}
.postbody{padding:10px}
.postbody img{max-width:650px;width:expression(this.width>650?800:true);display:block;margin:15px auto}
.postd{font-size:12px;font-weight:600;padding-bottom:25px;border-color:#CCC;border-style:solid;border-width:0 0 1px}
.downpost{height:10px}
.left{float:left;width:705px}
.sider{background-color:#5b3e12}
.linker{font-size:11px;font-weight:400;margin-bottom:-2px;margin-top:-2px;display:inline}
.linkes{font-size:13px;font-weight:400;margin-bottom:-2px;margin-top:-2px;display:inline}
.linko{font-size:17px;font-weight:600;margin-bottom:-2px;margin-top:-2px;display:inline}
.sidertop{height:10px}
.siderdown{
    height:14px;
    margin-left: -1px;
}
.sidetop{
    height:23px;
    padding-top:0px;
    padding-right:10px;
    padding-left:5px;
    font-weight:600;
    color:#E1EDF0;
    background-color: #4e3714; margin-bottom:2px;
}
.link3{font-weight:600;font-size:11px;margin-top:0}
.sidebody{
    padding:5px 25px 15px 5px;
    background-color: #5b3e12;
    margin-left: -1px;
}
.mozin {padding: 15px;border: 1px solid rgba(0,0,0,0.15);border-bottom-color: rgba(0,0,0,0.25);background: #fff;background-clip: padding-box;box-shadow: 0 1px 1px rgba(0,0,0,0.06);border-radius: 4px;}
#moz {
    border-top-right-radius: 4px;
    border-bottom-right-radius: 4px;
    border: 1px solid #684b1f;
    background-color: #5b3e12;
}
#moz2 {
    border-top-right-radius: 4px;
    border-bottom-right-radius: 4px;
    border-top: 1px solid #442d0d;
    border-right: 1px solid #442d0d;
    border-bottom: 1px solid #442d0d;
    border-left: 0px solid #442d0d;
    margin-right: 19px;
    margin-left: -1px;
}
#moz3 {
    border-top-right-radius: 6px;
    border-top-left-radius: 6px;
    border-top: 1px solid #684b1f;
    border-right: 1px solid #684b1f;
    border-bottom: 0px solid #684b1f;
    border-left: 1px solid #684b1f;
}
#moz4 {
    border-bottom-right-radius: 6px;
    border-bottom-left-radius: 6px;
    border-top: 0px solid #684b1f;
    border-right: 1px solid #684b1f;
    border-bottom: 1px solid #684b1f;
    border-left: 1px solid #684b1f;
    background-color: #FFF;
}
.footer{background-color:#3F2805;text-align:center;color:#FFF;padding:5px}
body,td,th{font-family:tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;color:#000}
.boxs{background-color:#4E3714;border:1px solid #4E3714;width:140px;font-family:tahoma, arial, "times New Roman";color:#DAE8EB;padding:2px}
.buts{width:40px;font-family:tahoma, arial, "times New Roman";font-size:.9em;text-align:center;color:#FFF;height:19px;background-image:url(http://www.themes.iranage.com/ultera/img2.png);background-position:left -79px;background-repeat:no-repeat;border:0 solid;background-color:transparent ;cursor:pointer;padding:2px}
.prew-next{margin-top:-30px;color:#039;padding:5px 10px 5px 5px}
.toper{padding-left:10px;margin-bottom:20px;background-image:url(http://www.themes.iranage.com/ultera/img2.png);background-position:left top;background-repeat:no-repeat;width:100px;padding-right:10px}
.cm{background-image:url(http://www.themes.iranage.com/ultera/img2.png);background-position:right -94px;background-repeat:no-repeat;padding-right:18px;margin-right:20px}
.fullentery{background-image:url(http://www.themes.iranage.com/ultera/img2.png);background-position:right -116px;background-repeat:no-repeat;padding-right:18px}
ul{margin-right:-20px}
ul#leftnav li{list-style-type:none;display:block;margin-left:5px;float:right}
li{padding-bottom:2px}
#dis li{padding-bottom:2px;list-style-type:square}
.titler,.posttop{font-family:tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:17px;font-weight:600}
.toolbars a:link,.toolbars a:visited{text-decoration:none;color:#EFF5F8}
.sider a:link,.sider a:visited{text-decoration:none;color:#EFF5F8}
.toolbars a:hover,.sider a:hover{text-decoration:none;color:#AED7E6}
a:link{text-decoration:none;color:#00329B}
a:visited{text-decoration:none;color:#00329B}
a:hover{text-decoration:none;color:#0C77BE}
#footer a:link,#footer a:visited{text-decoration:none;color:#DAE8EB}
#footer a:hover{text-decoration:none;color:#FFF}
-->
</style>
</head>

<body>
<!-- start code -->
<div align="center">
<div class="container" dir="rtl">
<!-- sidbar -->
<div class="right">
<div class="title"><div id="footer">
<h1 class="titler"><a href="<-BlogUrl->" title="<-BlogTitle->"><-BlogTitle-></a></h1>
</div></div>
<div id="moz">
<div class="sidertop"></div>
<div class="sider">
<div class="sidetop" id="moz2">جستجو</div>
<div class="sidebody">
<FORM method="Get" target="_blank" action="http://google.com/search" >
<INPUT   name="sitesearch" value="<-BlogUrl->" style="display:none ">
<INPUT  class="buts" type="submit" value=" " >
<input type="text" name="q" size="21" class="boxs" size=20>
</FORM>
</div>
<div class="sidedown"></div>
</div>
<div class="siderdown"></div>
</div>
<br>
<div  id="moz">
<div class="sidertop"></div>
<div class="sider">
<div class="sidetop" id="moz2"><h3 class="link3">درباره</h3></div>
<div class="sidebody">

<br>
<BlogProfile>
<BlogPhoto><center>
<img src="<-BlogPhotoLink->"></center></BlogPhoto>
<br> <-BlogAbout->
</BlogProfile><br>
</div>
<div class="sidedown"></div>
</div>


<div class="sider">
<div class="sidetop" id="moz2"><h3 class="link3">آخرین نوشته ها</h3></div>
<div class="sidebody"  id="dis">
    <BlogPreviousItems>
<li><a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a></li>
</BlogPreviousItems>    
</div>
<div class="sidedown"></div>
</div>
<BlogAuthorsBlock>
<div class="sider">
<div class="sidetop" id="moz2"><h3 class="link3">نویسندگان</h3></div>
<div class="sidebody">
<BlogAuthors>
<li><a   href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></li>
</BlogAuthors>
</div>
<div class="sidedown"></div>
</div>
</BlogAuthorsBlock>

<div class="sider">
<div class="sidetop" id="moz2"><h3 class="link3">دسته بندی ها</h3></div>
<div class="sidebody">
<ul>      <BlogCategoriesBlock>
<BlogCategories>
<li><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></li>
</BlogCategories>
</BlogCategoriesBlock>         </ul>
</div>
<div class="sidedown"></div>
</div>
<div class="sider">
<div class="sidetop" id="moz2"><h3 class="link3">لینک های روزانه</h3></div>
<div class="sidebody">
 <BlogLinkDump>-  <a href="<-LinkUrl->" target="_blank" title="<-LinkDescription->" ><-LinkTitle-></a><br></BlogLinkDump>
</div>
<div class="sidedown"></div>
</div>
<div class="sider">
<div class="sidetop" id="moz2"><h3 class="link3">دوستان</h3></div>
<div class="sidebody" id="dis">
        <BlogLinks>        <li><a href="<-LinkUrl->" target="_blank" ><-LinkTitle-></a></li>
        </BlogLinks>
        
<li><a rel="follow"   target="_blank"  href="http://www.iranage.com/" alt="جوک های باحال و خنده دار" title="جوک های باحال و خنده دار">جوک های باحال و خنده دار</a></li>
<li><a rel="follow"   target="_blank"  href="http://www.iranage.com/sitemap_index.xml" alt="اطلاعت در مورد بیماری" title="اطلاعت در مورد بیماری">اطلاعت در مورد بیماری</a></li>

</div>
<div class="sidedown"></div>
</div>
<div class="sider">
<div class="sidetop" id="moz2"><h3 class="link3">آرشیو</h3></div>
<div class="sidebody">
   <BlogArchive>
<li><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></li>
</BlogArchive>
</div>
<div class="sidedown"></div>
</div>
<BlogTagsBlock>    
<div class="sider">
<div class="sidetop" id="moz2"><h3 class="link3">برچسب ها</h3></div>
<div class="sidebody">
    <BlogTags><a href="<-TagLink->"><-TagName-> (<-TagCount->)     </a></BlogTags>   
</div>
<div class="sidedown"></div>
</div>
</BlogTagsBlock>    

<div class="sider">
<div class="sidetop" id="moz2"><h3 class="link3">امکانات</h3></div>
<div class="sidebody">
<br>
<center>
<a target="_blank" href=""><img src="http://www.themes.iranage.com/ultera/plus.png" width="30" height="30"></a>
<a target="_blank" href=""> <img src="http://www.themes.iranage.com/ultera/youtube.png" width="30" height="30"></a>
<a target="_blank" href=""> <img src="http://www.themes.iranage.com/ultera/facebook.png" width="30" height="30"></a>
<a target="_blank" href=""><img src="http://www.themes.iranage.com/ultera/twitter.png" width="30" height="30"></a>
<a target="_blank" href="http://www.<-BlogId->.blogfa.com/rss.aspx"><img src="http://www.themes.iranage.com/ultera/rss.png" width="30" height="30"></a> <br>
</center>
<center>
<-BlogCustomHtml-><br>
<br><a rel="follow" href="http://www.iranage.com/category/theme/"  alt=" قالب بلاگفا, دانلود قالب, قالب وبلاگ بلاگفا, قالب سایت, قالب برای وبلاگ, کد قالب,قالب های عاشقانه, کد قالب عاشقانه" title="قالب بلاگفا"  target="_blank" ><img border="0"  src="http://www.iranage.com/theme/logo.gif" width="85" height="29"></a><br>
</center>

</div>
<div class="sidedown"></div>
</div>


<div class="siderdown"></div>
</div>
</div>
<!-- sidbar End -->
<!-- post & header -->
<div class="left">
<div>
<div class="headerouter"  id="moz3">
</div>

<div align="left" style="margin-top:2px; margin-bottom:20px;">
<div class="toolbars" style="width:705px;">
<div  style="padding:5px; text-align:right;">
:: <a href="<-BlogUrl->">صفحه اصلی</a> | <a target="_blank" href="mailto:<-BlogEmail->">تماس با من</a> | <a target="_blank" href="<-BlogProfileLink->">پروفایل</a> | <a target="_blank" href="/posts">تیتر کل مطالب</a> | <a target="_blank" href="http://www.<-BlogId->.blogfa.com/rss.aspx">RSS</a>  :: <-BlogDescription->
</div>
</div>
</div>
<div id="main"> <BLOGFA>
<div class="post">
<div class="posttop"><h2 class="linko"><a href="<-PostLink->"> <-PostTitle-></a></h2></div>
<div class="datapost"> <-PostDate-> - نوشته شده توسط <-PostAuthor-> در <a href="/cat-<-PostCategoryId->.aspx">: <-PostCategory-></a></div>
<div class="postbody" style="text-align:justify;">

<div><-PostContent-></div></div>
<div>
<BlogPostTagsBlock>برچسب‌ها: <BlogPostTags separator=", "><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a></BlogPostTags></BlogPostTagsBlock>
</div>
<div class="postd">


<ul id="leftnav">


          <li class="fullentery"><a href="<-PostLink->">خواندن متن کامل</a></li>                        
            <li class="cm"><BlogComment>
            <script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script>
        </BlogComment></li>
            
            </ul>
          </div>
</div>
 </BLOGFA>
</div>
  <div id="main" style=" padding:5px;">
  <div align="left">
<div class="toper"  align="left"><a href="#top">برو به بالا صفحه</a></div></div>
<div  class="prew-next">
 <BlogPreviousPageBlock><a href="<-BlogPreviousPageLink->"> « مطالب جدیدتر </a></BlogPreviousPageBlock>
    <BlogNextPageBlock><a href="<-BlogNextPageLink->">مطالب قدیمی‌تر    » </a></BlogNextPageBlock>
  </div>
    </div>
 
<div class="downpost" id="moz4"></div>
<div>
<div class="footer" id="footer">
<a href="http://www.<-BlogId->.blogfa.com" title="صفحه ی نخست">HOME</a> | <a href="http://www.<-BlogId->.blogfa.com/rss.aspx" title="لینک به آر .اس.اس">RSS</a> | <a href="<-BlogArchiveLink->" title="آرشیو"> Archive</a> | <a href="mailto:<-BlogEmail->" title="تماس از طریق ایمیل">Contacts US</a><br>
<p>
All Rights Reserved  2012-2014 ©</p>
<a rel="follow" href="http://www.iranage.com/1392/02/%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9.html" alt="قالب تیم بارسلونا بلاگفا" title="قالب فوتبال تیم بارسا" target="_blank"><h1 class="linkes">قالب طرفداران بارسلونا</h1></a> طراحی شده توسط ایران ایج قدرت گرفته از <a href="http://www.blogfa.com/">بلاگفا</a>
</div></div>
</div>
<!-- post & header End -->
<div style=" clear:both:"></div>
</div>
<script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js">
  {lang: 'fa'}
</script>
</div>
<!-- end code -->
</body>
</html>نگارش در تاريخ پنج شنبه 7 شهريور 1392برچسب:, توسط یوسف

9999999999999999999999999999999999999999999
9999999999666699996699966999999999999999999
9999999999699699996699966999999966996699666
9999666666666699996699966999999966996699666
9999669999999999996666666666666666666666666
9999669999999999999999999999999999999999999
9999669999999999999999999999999999999999999

 

 99666999999666999999666996666666996666699999666669966666699 699669999999969999999966699666669966669966666996669966666699 699666999999999999999666669966699666699666666699669966666699 699666669999999999996666666996996666699666666699669966666699 699666666699999999666666666699966666669966666996666996666996 699666666666999966666666666699966666666699999666666669999666

 

 شماره های بالا را انتخاب كنید

بعد Ctrl + F را بزنید

بعد شماره ی 9 را بزنید

و حالا Ctrl + Enter را بزنید.

تقدیم به همه ی خواننده های این وبلاگ

حتما انجامش بدین

 

نگارش در تاريخ پنج شنبه 7 شهريور 1392برچسب:, توسط یوسف

 

نام قالب : پرندگان خشمگین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      این هم کد                                                                                                                                                                                                                                <html>
<head>
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
<link href="http://pichak.net/themes/60/10/image/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<style>
#header{background:#e4f5f7 url(http://pichak.net/themes/60/10/image/header.jpg) no-repeat top right;height:340;width:100%;color:#757066;font-size:8pt;text-align:right}
</style>
<script  language="javascript">
  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="<-BlogId->";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
      for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
      {
           if (BlogComments[i]==lngPostid)
           intCount=BlogComments[i+1] ;
      }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";
    if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";
    if ( intCount>0)  strResult=intCount + " نظر" ;
 
  strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;
  document.write ( strResult ) ;
 }
 function OpenLD()
{
  window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}
</script>

</head>

<body>
<div align=center><div style="width:775">

<div class="Pichak">

<div id=header>
<div class="top-BlogTitle"></div>
<div class="top-menu"><div class="BlogTitle"><-BlogTitle-></div><div class="Description"><-BlogDescription-></div></div>

<div class="top-menu2">
<div style="float:right;width:0px;direction:rtl; height:20px"></div>
<div style="float:right;width:375">
<a href="<-BlogUrl->">صفحه اصلی</a>|
<a   href="/posts">عناوین مطالب</a>|
<a target="_blank"  href="http://pichak.net/blogcod/email-tools/mail/?email=<-BlogEmail->">تماس با من </a>|
<a title="پیچک" href="http://pichak.net" target="_blank" >قالب وبلاگ</a>|
<a   href="<-BlogProfileLink->" target="_blank" >پروفایل</a>
</div></div></div>

<div id=main-back><div class="main">

<div class="post">

<BLOGFA>
<div class="TopPost">
<div class="TopPost2"><div class="Post-title"><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div></div>
<div class="t-date">تاريخ : <-PostDate-> | <-PostTime-> | نویسنده : <-PostAuthor-></div>
</div>
                
<div class="C-post"><div class="CenterPost"><-PostContent->
<br><br><BlogExtendedPost><b><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></b><br></BlogExtendedPost>
</div></div>

<div class="LowPost"><div class="Comment"><BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment></div></div>
</BLOGFA>

<BlogNextAndPreviousBlock>
<style>.pging {    direction:rtl;    font-size:1.2em;    height:30px;    margin:40px 0 0;    color:#2977a2;    padding-bottom: 20px;    text-align: center;}
.pging a:link, .pging a:visited {border:1px solid #2977a2;    display:inline-block;    margin:0 3px;    padding:1px 5px;    text-decoration:none;}
.pging a:hover, .pging a:active {    color:#2977a2;}.pging a.current:link, .pging a.current:visited {    background-color:#2977a2;    border:1px solid #2977a2;    color:red;    cursor:text;}</style> <div class="pging">
<font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
<BlogPreviousPageBlock><a href="<-BlogPreviousPageLink->"><font color="#2977a2">
<< مطالب جدیدتر</font></a></BlogPreviousPageBlock>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BlogNextPageBlock><a href="<-BlogNextPageLink->"><font color="#2977a2">مطالب
قدیمی‌تر >></font></a></BlogNextPageBlock>
<br></font></font><br></div></BlogNextAndPreviousBlock>

<div style="width:100%;text-align:center;font-size:8pt;color:#2977a2;height:30;"><br>
<b><font size="1">.:</font></b>    <a title="قالب وبلاگ" href="http://pichak.net" target="_blank"><font color="#2977a2"> Weblog Themes By <b>Pichak </b></font></a><b><font size="1">:.</font></b>

</div></div>


<div class="Sid">
<div id=Sidebar>

<BlogProfile><div class="TopSid"><div class="TopSid2">درباره وب</div></div>
<div class="CenterSid">
<div class="About">
<BlogPhoto><center>
<img src="<-BlogPhotoLink->"></center></BlogPhoto>
<br> <-BlogAbout->
</div>
</div>
<div class="LowSid"></div></BlogProfile>


<BlogAuthorsBlock>
<div class="TopSid"><div class="TopSid2">نويسندگان</div></div>
<div class="CenterSid">
<BlogAuthors>
<div class="li-Sid"><a   href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></div>
</BlogAuthors>
</div>
<div class="LowSid"></div></BlogAuthorsBlock>

<BlogCategoriesBlock>
<div class="TopSid"><div class="TopSid2">موضوعات وب</div></div>
<div class="CenterSid">
<BlogCategories>
<div class="li-Sid"><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></div>
</BlogCategories>
</div>
<div class="LowSid"></div></BlogCategoriesBlock>

<BlogLinksBlock>
<div class="TopSid"><div class="TopSid2">لینک دوستان</div></div>
<div class="CenterSid"><div class="li-Sid">
<a target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://pichak.net">قالب وبلاگ</a></div><BlogLinks>
<div class="li-Sid"><a   target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></div>
</BlogLinks><div class="li-Sid">
<a target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.pichak.net">قالب های پیچک</a></div>
</div>
<div class="LowSid"></div></BlogLinksBlock>

<div class="TopSid"><div class="TopSid2">لینک های مفید</div></div>
<div class="CenterSid">
<div class="li-Sid"><a href="http://sharj.in/">خرید آنلاین شارژ</a>
</div>
<div class="li-Sid"><a href="http://akhoshnevisanshahriar.ir">خوشنویسان</a>
</div>
<div class="li-Sid"><a href="http://www.irantvshop.com/product/1045/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-opk/">مگس کش برقي</a>
</div>
<div class="li-Sid"><a href="http://bestkharid.net/">فروشگاه اینترنتی</a>
 | <a href="http://www.alexachat.com/">چت روم فارسی</a>
</div>
<div class="li-Sid"><a href="http://saatwomen.vzw.ir/">خرید ساعت مچی زنانه</a>
</div>

</div>
<div class="LowSid"></div>

<div class="TopSid"><div class="TopSid2">آخرین مطالب</div></div>
<div class="CenterSid">
<BlogPreviousItems items="10">
<div class="li-Sid"><a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a></div>
</BlogPreviousItems>
</div>
<div class="LowSid"></div>

<BlogLinkDumpBlock>
<div class="TopSid"><div class="TopSid2">پيوندهای روزانه</div></div>
<div class="CenterSid"><BlogLinkDump>
<div class="li-Sid"><a   target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></div>
</BlogLinkDump>
<div class="li-Sid"><a target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://pichak.net">قالب وبلاگ</a></div><div class="li-Sid">
<a target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.pichak.net">قالب های پیچک</a></div>
<div class="li-Sid"><a   href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">آرشیو لینکها</a></div>
</div>
<div class="LowSid"></div></BlogLinkDumpBlock>

<div class="TopSid"><div class="TopSid2">آرشیو مطالب</div></div>
<div class="CenterSid"><BlogArchive maxitems="8" archivetitle="آرشیو " >
<BlogArchive>
<div class="li-Sid"><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></div>
</BlogArchive>
</div>
<div class="LowSid"></div>

<div class="TopSid"><div class="TopSid2">لینک های مفید</div></div>
<div class="CenterSid">
<div class="li-Sid"><a href="http://www.pardissmscenter.ir">پنل پیامک</a>
 | <a href="http://mp3-player-buy.ir/%d8%a7%d9%85-%d9%be%db%8c-%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d9%be%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d9%81%d9%84-%d8%a7%d8%b5%d9%84-mp3-player/">خرید ام پی تری پلیر آیپاد</a>
</div>
<div class="li-Sid"><a href="http://alelm.ir">علمیه</a>
</div>
<div class="li-Sid"><a href="http://setarehchat.com/">چت</a> | <a href="http://www.razchat.com/">چت</a>
</div>
<div class="li-Sid"><a title="فیلتر الکترو اسموک" href="http://www.electrosmoke.ir/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%88%DA%A9.html">فیلتر الکترو اسموک</a>
</div>
<div class="li-Sid"><a href="http://abtinweb.com/">هاست پرقدرت</a>
</div>
</div>
<div class="LowSid"></div>

<div class="TopSid"><div class="TopSid2">امکانات وب</div></div>
<div class="CenterSid">
<div class="About">
<div style="text-align:center">
<-BlogCustomHtml-><br>
</div>
</div>
</div>
<div class="LowSid"></div>

</div></div></div><div class="footer"><div class="Fo1"><a title="قالب های پیچک" href="http://www.pichak.net"target="_blank"> طراح قالب </a> : <a title="قالب های پیچک" href="http://pichak.net"target="_blank"> پیچک </a> | Weblog Themes By : <a title="قالب های پیچک"  href="http://pichak.net"target="_blank"> Pichak.net </a>
</div><div class="Fo2"><a   href="<-BlogXmlLink->" target="_blank">RSS Feed</a>  <b>|</b>  <a title="قالب وبلاگ" href="http://pichak.net" target="_blank">Pichak.Net</a> </div></div></div></div>
<div style="display:none;"><li><a href="http://alirezagoodarzi.ir">دست نویس</a>
</li><li><a href="http://boroujerd90.ir">بروجرد</a>
</li></div></body>
</html>                                                                                                              

نگارش در تاريخ پنج شنبه 7 شهريور 1392برچسب:, توسط یوسف
مقایسه پرندگان بازی انگری بردز و پرندگان واقعی

Image Detail

صفحه قبل 1 صفحه بعد